1. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

2. Lịch thi

3.  Dánh sách học viên cao học khóa 18.1 đủ điều kiện dự thi