THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, KHÓA 21.1

Lưu ý:

+ Đã cập nhật 2 chuyên ngành Khoa học máy tính + Lịch sử Việt Nam (28/9/2022)

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, KHÓA 21.1

Lưu ý:

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 1, KHÓA 21.1

Lưu ý:

+ Học viên học online từ ngày 22/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

+ Trang hoctructuyen.sgu.edu.vn dùng để nộp bài và lấy bài theo yêu cầu của Giảng viên.

+ Học viên đăng nhập trang hoctructuyen.sgu.edu.vn để lấy link Google meet do Giảng viên gửi theo từng Lớp/Ngành để học trực tuyến.

+ Account để đăng nhập trang hoctructuyen.sgu.edu.vn:

Username: Mã học viên (VD:CH04211001)

Password: Ngày sinh (của học viên) tuân theo dạng thức yyyymmdd. Ví dụ: ngày sinh là 01/02/1996 mật khẩu sẽ là 19960201.