Lưu trữ thể loại: Luận văn Thạc sĩ

Bảng điểm học phần Tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ Thạc sĩ

Bảng điểm học phần Tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ Thạc sĩ – Khóa 18.1, kỳ thi ngày 20/10/2019

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

STT Danh sách học viên các chuyên ngành Ngày bảo vệ Thời gian  1 Ngôn ngữ học 14/12/2019 7g30 đến 17g00 2 Toán giải tích 03/01/2020 7g30 đến 17g00 3 Tài chính – Ngân hàng 08/12/2019 7g30 đến 17g00 4 Quản lý giáo dục 28/11/2019 7g30 đến 17g00 5 Văn học Việt Nam 14/12/2019 7g30…

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

1. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1 2. Lịch thi 3.  Dánh sách học viên cao học khóa…

Danh sách thí sinh dự thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 18.1

Theo lịch công tác ngày 20/10/2019, Nhà trường tổ chức “Ngày hội tân Sinh viên” tại sân KLF và sân A sẽ ảnh hưởng đến kì thi Tiếng Anh của học viên cao học. Do đó Nhà trường có sự thay đổi về phòng thi, các thí sinh có tên trong danh sách sẽ thi tại…

Danh sách học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 18.1 duyệt đề cương

STT Họ tên học viên Hội đồng Phòng Ngày Giờ 1 Nguyễn Mai Trinh Hội đồng 01 D403 17/10/2019 7h30 2 Đỗ Ngọc Hùng Hội đồng 02 D403 17/10/2019 7h30 3 Đỗ Ngọc Hùng Hội đồng 03 D403 17/10/2019 7h30 4 Trần Quang Đăng Hội đồng 04 D403 17/10/2019 7h30 5 Hồ Đăng Lộc Hội…