Theo lịch công tác ngày 20/10/2019, Nhà trường tổ chức “Ngày hội tân Sinh viên” tại sân KLF và sân A sẽ ảnh hưởng đến kì thi Tiếng Anh của học viên cao học. Do đó Nhà trường có sự thay đổi về phòng thi, các thí sinh có tên trong danh sách sẽ thi tại phòng E.402 và E.403 (Danh sách sẽ được niêm yết trước phòng thi).

Danh sách thí sinh và phòng thi.

1. Danh sách thí sinh dự thi: Nge hiểu, đọc, viết.

2. Danh sách thí sinh dự thi nói.(file01file02)

(Lưu ý: thí sinh khi đi thi mang theo thẻ học viên hoặc CMND, xem lại lịch thi và phòng thi cụ thể)