***Lưu ý***: Học viên sử dụng điện thoại để làm thủ tục, vui lòng trượt thanh ngang màn hình để tải về các link hướng dẫn.