• Chú ý: Căn cứ Thông báo số 840/TB-ĐHSG ngày 07/5/2021 của Hiệu trưởng về việc tạm ngưng các hoạt động dạy học – học trực tiếp và triển khai dạy học trực tuyến, các lớp ôn thi kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 21.1 năm 2021 có thời khóa biểu học vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật (08 và 09/5/2021) sẽ tạm ngưng và bắt đầu học trực tuyến từ thứ Hai (10/5/2021). Thời khóa biểu và link học trực tuyến sẽ được cập nhật trên trang thông tin Phòng Đào tạo Sau đại học (https://dtsdh.sgu.edu.vn/) trước 15g ngày 10/5/2021.