Phiếu đăng ký học Bổ sung kiến thức đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 21.2

BSKT QLGD

Chuyên ngành Quản lý giáo dục

I. Thông tin cơ bản của thí sinh

Tôi cam kết đã hiểu rõ các điều kiện dự thi theo thông báo tuyển sinh.

Nếu Anh/Chị chưa rõ vui lòng liên hệ số điện thoại: 0813.56.46.39 hoặc 0813.55.26.88.

II. Thí sinh đăng kí học các học phần bổ sung kiến thức

III. Các minh chứng